Zhunde ZHIDE | Dalian Longde Food Co., Ltd. | Longde Bread Sugar | Zhide Bread Sugar | Bread Crust | Wrapping Powder | Bread Bran Yellow | Wrapping Powder | Bread Bran White |

Zhunde ZHIDE | Dalian Longde Food Co., Ltd. | Longde Bread Sugar | Zhide Bread Sugar | Bread Crust | Wrapping Powder | Bread Bran Yellow | Wrapping Powder | Bread Bran White |

Contact

Contact 


Tel+86 411-87268616


Fax+86 411-87268616


Phone+86 13889636288


Contact personMr. Zhang


EmailZDzhanghongbiao@163.com


AddressNo.171 xinghe road shihe street puwanxin district, 116200, Dalian City, Liao Ning Province, China

Webhttp://www.dllongde.com